فیلتر محصولات

اسباب‌بازی

اسباب بازی وسیله‌ای برای بازی‌کردن است که به‌طور معمول به‌وسیلهٔ کودکان و حیوانات خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد

در رشد و شکوفایی استعدادهایشان به آنان کمک می‌کند.

البته مورد استفاده قرار گرفتن آنان توسط بزرگسالان و حیوانات غیر اهلی نیز غیرمعمول نیست.

وسایل متعددی به عنوان اسباب بازی تولید می‌شوند.

اما از هر وسیله‌ای هم نمی‌توان به عنوان این وسیله استفاده کرد.

ژان پیاژه معتقد است در گزینش وسایل برای کودک باید دقت شود.

چون در شکل دهی به تمایلات عاطفی و روانی او نقش مهمی دارد.

هر کدام از آنها باید استاندارد باشد.

(نه فقط اسباب بازی) و آرم استاندارد آن کشور یا قاره بر روی بسته یا خود وسیله حک شده باشد تا از سالم بودن آن اطمینان حاصل شود.

بهتر است که از فروشگاه‌ها و شرکت‌های نامعتبر خریداری نشود.

این وسایل ا ریشهٔ ما قبل تاریخی دارند.

در پایگاه‌های باستان‌شناسی عروسک‌هایی که بچه‌ها، حیوانات، و سربازان را تداعی می‌کنند، هر روزه یافته می‌شود.

در زمان‌های قدیم کودکان خود برای خویش سرگرمی می ساختند.

بعدها کسانی پیدا شدند که برای کودکان شروع به ساختن این وسایل کردند.

این روزها بازی کردن مجازی شده و کمتر کودکی با کامپیوتر آشنا نیست.