فیلتر محصولات

ابزار موسیقی

ابزار موسیقی (از عربی) یا موزیک (از زبان‌های اروپایی) یا آنچه در پارسی باستان خُنیا گفته می‌شد،

یک نوع از هنر است که مادهٔ اصلی تشکیل‌دهندهٔ آن، صدا و سکوت است.

عناصر اصلی تشکیل‌دهندهٔ موسیقی شامل زیروبمی (نَواک)

(تعیین‌کنندهٔ ملودی و هارمونی) و ضرب‌آهنگ (ریتم) است.

موسیقی را هنر بیان احساسات به وسیلهٔ آواها گفته‌اند

که مهم‌ترین عوامل آن صدا و ریتم هستند

و همچنین دانش ترکیب صداها به گونه‌ای که خوش‌آیند باشد

و سبب انبساط و انقلاب روان گردد.

پیشینیان موسیقی را چنین تعریف کرده‌اند:

معرفت الحان و آنچه التیام الحان بدان بود و بدان کامل شود.

ارسطو موسیقی را یکی از شاخه‌های ریاضی می‌دانسته

و فیلسوفان اسلامی نیز این نظر را پذیرفته‌اند،

همانند ابن سینا که در بخش ریاضی کتاب شفا از موسیقی نام برده‌است

ولی از آنجا که همه ویژگی‌های موسیقی مانند ریاضی مسلم و غیرقابل تغییر نیست،

بلکه ذوق و قریحهٔ سازنده و نوازنده هم در آن دخالت تام دارد،

آن را هنر نیز می‌دانند.

در هر صورت موسیقی امروز دانش و هنری گسترده‌است

که دارای بخش‌های گوناگون و تخصّصی می‌باشد.

صدا در صورتی موسیقی نامیده می‌شود

که بتواند پیوند میان اذهان ایجاد کند و مرزی از جنس انتزاع آن را محدود نکند.