فیلتر محصولات

برند

برند نام یا عبارت یا طرح یا نماد یا هر ویژگی دیگریست که مشخص‌کنندهٔ خدمات یا فروشندهٔ محصولی خاص باشد که به وسیلهٔ آن از دیگر محصولات و خدمات مشابه متمایز می‌گردد.

عنوان قانونی برای نمانام، نشان تجاری است

کمیته (انجمن) بازاریابی آمریکا (۱۹۶۰) اینگونه نمانام را تعریف می‌کند.

«یک نام، واژه، سمبل، یا طرح یا ترکیبی از آن ها است که هدف آن شناساندن محصولات و یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان به مشتریان و همچنین تمایز محصولات آن ها از سایر رقبا می‌باشد.

نما نام مجموعه گره‌های ذهنی یا تداعیات کارکردی، احساسی، عقلی و مزیت‌هایی است که ذهن بازار هدف را اشغال نموده‌است.

تداعی معانی پیوند دادن تصاویر و نشانه‌ها با نما نام یا مزایا و فواید یک نما نام است.

این مزایا یا فواید مارک است که مبنای تصمیم‌گیری برای خرید آن واقع خواهد شد.

مارک همان چیزی است که مخاطب با دیدن، شنیدن، حس کردن یا هرگونه ارتباطی با آن به صورت مفهومی، دیداری یا لفظی صفات و ویژگی‌های خود را در ذهن و قلب مخاطب تداعی می‌کند.

مارک شامل همه احساسات، ویژگی‌ها و مفاهیمی است که به یک نام گره خورده‌است؛

مارک، برداشت مردم و افراد از یک نام است.

در فارسی واژهٔ مارک معمولاً برای اشاره به محصول یا خدمتی به‌کار می‌رود که ارزش اعتباری و اجتماعی بالایی داشته باشد.

و مارکهای قدرت‌مند آن‌هایی هستند که افراد نسبت به آن‌ها حس مالکیت دارند.

مارک‌های برتر می‌توانند هیجان و عواطف مصرف‌کنندگان خود را برانگیزند

و مشتریان نیز به این نام‌ها اعتماد داشته

و از آن‌ها انتظار خلق ایده‌های برتر و نوآوری در محصولاتشان را دارند.