فیلتر محصولات

فکرآوران

فکرآوران در سال 1352 توسط آقای عزیز مقصودپور به ثبت رسید

و با تاسیس کارگاه کوچکی در جوادیه تهران، کار خود را آغاز کرد.

تجهیزات اولیه این کارگاه یک دستگاه فلکه بسیار ساده و مکانیکی بود

که برای ساخت مهره‌های شطرنج، منچ و مارپله از آنها استفاده می‌شد

و بدین ترتیب اولین تولیدات این کارگاه را می‌توان همان منچ و مارپله های قدیمی دانست.

اولین و بزرگ‌ترین تولیدکننده انواع بازی‌های فکری و سرگرمی در ایران است.

از مهمترین بازی های فکری محصول این شرکت مونوپولی، روپولی، ریسک، جومانجی، لی لی پارچه ای و غیره دانست.

بازی های فکری به هر نوع فعالیت ذهنی هدفدار که به‌صورت فردی یا گروهی اطلاق می شود

که بتواند تاثیرات مثبت قابل قبولی را در ذهن، روحیه، شخصیت و زندگی هر انسانی؛

بدون در نظر گرفتن عواملی مانند سن، جنس، نژاد و وضعیت جسمانی ایجاد کند و باعث تمرکز در فرد گردد.

بازی های فکری در عین لذّت و شادابی موجب به چالش کشیده شدن توان فکری ، تمرکزی ، IQ و EQ فرد شود

و به مرور باعث تعالی فرد در این توانایی ها می شود.

بازی های فکری هر کدام به نسبت دسته بندی و نوع خود بر یک یا چند بخش از قدرتها و توانایی های مغز و ذهن تاثیر گذار هستند.

به طور مثال بازی های استراتژیک قدرت تحلیل و محاسبات، قدرت پیش بینی و حس ششم ، قدرت ریسک پذیری و … را درگیر کرد

و در صورت استمرار آن باعث تقویت این بخشها در مغز و ذهن می شود.